Welkom

Alle ritten van de PAREL Express worden tijdelijk stilgelegd tot voorlopig 1 mei

Helaas hebben we na de opmars van het coronavirus en de nieuwe contactbeperkende maatregelen om ons te beschermen moeten besluiten om alle ritten van de PAREL Express stil te leggen tot voorlopig 1 mei 2021. We vinden het niet verantwoord om nu te gaan rijden. Ook is het voor de betrokken vrijwilligers en professionals onverantwoord. Eind april zal er meer zicht zijn wat de effecten zijn van de vaccins en zullen wij besluiten wanneer we weer gaan rijden.

ONTMOETING IN BEWEGING VOOR DE KERNEN OISTERWIJK, HEUKELOM, MOERGESTEL EN HAAREN GAAT WEER VAN START

In reactie op de persberichten van de afgelopen dagen waarin melding gemaakt wordt van het opheffen van de Stichting Oisterwijk Centraal het volgende:

In het voorjaar van 2017 heeft Stichting Ons Oisterwijk samen met de Gemeente Oisterwijk een sociaal-maatschappelijk initiatief opgezet. Dit resulteerde in een pilot “Senioren in Beweging”. Stichting Ons Oisterwijk heeft – als beheerder van de PAREL Express – toen samen met Mentorhulp en OptiSport een succesvol concept ontwikkeld om ouderen uit hun eventuele sociale isolement te halen en ook letterlijk in beweging te krijgen. Alles onder het motto “samen uit, samen thuis en samen gezond en gezellig”. Het project werd omarmd door de Gemeente Oisterwijk en meerdere lokale, regionale en landelijke subsidieverstrekkers. Ook de betrokken ouderen, professionals (zoals WIJzorg en Natuurlijk Gezond) en vrijwilligers hebben genoten van het initiatief. Het initiatief is ook niet meer weg te denken en dient bij voorkeur gecontinueerd te worden. De geplande einddatum van de eerste fase zou 31 december 2020 zijn. Echter door de uitbraak van de corona-crisis heet het project vanaf half maart stilgelegen. Het programma wordt naar verwachting in maart 2021 weer voorzichtig en corona-proof opgepakt. In hoeverre dat er dit jaar of begin volgend jaar het volledige programma weer kunnen oppakken is nu nog onduidelijk. Gezien de doelgroep willen wij ons stipt aan de richtlijnen van het RIVM en de Overheid houden. Kerngedachte van de 3 initiatiefnemers en uitvoerders van het project is altijd geweest om ouderen letter en figuurlijk in beweging te krijgen. Het samen reizen, samen bewegen en het samenzijn is daarbij de afgelopen jaren een succes gebleken. Het project is een succes geweest dat tot aan de Corona-periode een deelname kende van circa 140 deelnemers per week.

In het persbericht van Stichting Oisterwijk Centraal wordt melding gemaakt dat deze Stichting zich opheft en de taken overdraagt aan Natuurlijk Gezond. Inmiddels hebben de 3 initiatiefnemers met Natuurlijk Gezond (Gemeente Oisterwijk) afgestemd op welke wijze het project Ontmoeting in Beweging een doorstart kan maken. Stichting Ons Oisterwijk, Mentorhulp en Optisport hechten eraan dat er ook in de toekomst een goed aanbod blijft voor Ontmoeting in Beweging, waarbij de oorspronkelijke initiatiefnemers op een passende wijze betrokken blijven in samenwerking met andere partijen, die voor de continuïteit van het project relevant zijn. Daarom is in goed overleg besloten dat de 3 initiatiefnemers zelf de uitvoering, coördinatie en het bestuur gaan uitvoeren. Van belang is dat er continuïteit is, zodat het project behouden kan blijven voor de ouderen in Oisterwijk en haar kernen. Op maandag 1 maart wordt het programma van 2020 naar verwachting weer hervat.

Aanmelden:

Iedereen van 55+ die behoefte heeft aan ontmoeting met anderen en graag mee wil bewegen; zoals zwemmen, wandelen of buiten- of binnengym/yoga (actief of op stoel) kan zich aanmelden bij Karin Rentmeester van Mentorhulp Oisterwijk: telefoon 06-47933872 of mail mentorhulpoisterwijk@outlook.com

Wat leuk dat u onze website bezoekt!

Bent u ook zo trots op ‘de groene parel van Brabant’? Samen met al haar inwoners gaan wij ons Oisterwijk, inclusief de kernen Moergestel en Heukelom, nadrukkelijker op de kaart zetten.

Daarvoor gaan wij activiteiten initiëren, organiseren en exploiteren ter welzijn van de Oisterwijkse inwoners, de recreanten en ondernemers.

Wilt u meer weten over alle activiteiten of hoe u lid kunt worden? Klik dan snel verder op deze website.

Beschikbaarheid PAREL Express
Op onderstaande weekagenda kunt u zien of de PAREL Express nog beschikbaar is. Uw reserveringsaanvraag kunt u hier plaatsen (Klik hier).